Trainingen

SIG geeft security awareness (maatwerk) trainingen aan zowel particulieren als bedrijven.

Onderwerpen die hierbij onder andere ter sprake kunnen komen, zijn:

  - Beveiligingsbewustzijn van huis naar de werkplek
  - Predictive profiling aanleren (beginselen hiervan bij training security awareness )
  - Handvatten krijgen wat te doen indien men geobserveerd of gevolgd wordt.
  - Beveiligingsbewustzijn binnens- en buitenshuis.
  - Het waarnemen van incidenten (zodat bruikbare gegevens aan hulpdiensten gemeld kunnen worden)
  - Internetgebruik (wat kunnen anderen daarmee doen)
 - Ongewenst eigen gedrag en de mogelijke gevolgen daarvan
  - De-escalerend optreden bij agressie
  - Gewenst eigen gedrag om agressie van anderen te voorkomen
  - Hoe onopvallend hulpdiensten waarschuwen in geval van bedreiging
  - Tips om het beveiligingsbewustzijn te verhogen
  - In de markt beschikbare instrumenten om de security awareness te verhogen.

 "Een goed besef van security awareness bij medewerkers is de basis om calamiteiten te voorkomen"